Основні поняття

1. Загальні положення

 1. Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-магазин за адресою http://prana.in.ua
 2. Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Користувач погоджується з умовами продажу Товарів, викладеними нижче (далі – Умови продажу товарів), а щодо Товарів, що реалізуються не компанією «ТСС ЛТД», але іншими юридичними особами та/або індивідуальними підприємцями, також з умовами продажу та доставки Товарів, розміщеними на сторінках відповідних Продавців, які містять інформацію про умови продажу та доставки Товару такими юридичними особами/індивідуальними підприємцями. У разі незгоди Користувач зобов'язаний негайно припинити використання сервісу та залишити сайт https://prana.in.ua.
 3. Ці Умови продажу товарів, а також інформація про Товар, представлений на Сайті, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
 4. Ці умови можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без повідомлення Користувача/Покупця. Нова редакція Умов набирає чинності з моменту її опублікування на Сайті, якщо не буде передбачено інше.
 5. Угода користувача (далі – Угода) набирає чинності з моменту відправки Покупцю Продавцем електронного підтвердження прийняття Замовлення при оформленні Покупцем Замовлення без авторизації на Сайті, а також з моменту прийняття від Покупця Замовлення по телефону.
  1. Договір роздрібної купівлі-продажу Товару вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцю касового чи товарного чека чи іншого документа, що підтверджує оплату товару.
  2. Повідомляючи Продавцю свій e-mail та номер телефону, Відвідувач Сайту/Користувач/Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним для цілей виконання зобов'язань перед Відвідувачами Сайту/Користувачами/Покупцями, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутні та діючі акції та інші заходи Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань Покупцем у рамках цієї Публічної оферти. Здійснюючи Замовлення, Користувач/Покупець погоджується з тим, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі, залишаючись при цьому відповідальним за його виконання.
 6. Усі права та зобов'язання за укладеним з Користувачем Договору виникають безпосередньо у Продавця, при цьому Покупець, приймаючи цю Угоду, повністю розуміє та погоджується, що у разі укладення договору з Продавцем, відмінним від компанії «ТСС ЛТД», компанія «ТСС ЛТД» не є стороною зазначеного договору і не несе обов'язків, пов'язаних з його виконанням, крім передбачених цією Публічною офертою.
 7. У рамках Замовлення компанія «ТСС ЛТД» надає Користувачеві інформаційний супровід укладеного Користувачем з Продавцем Договору.

2. Предмет угоди

 1. Предметом Угоди є надання можливості Користувачеві набувати для особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов'язаних із провадженням підприємницької діяльності, Товари, представлені в каталозі Інтернет-магазину за адресою https://prana.in.ua.
 2. Ця Угода поширюється на всі види Товарів та послуг, представлених на Сайті, доки такі пропозиції з описом є в каталозі Інтернет-магазину.

3. Реєстрація на сайті

 1. Регистрация на Сайте осуществляется с помощью страницы «Регистрация».
 2. Регистрация на Сайте не является обязательной для оформления Заказа.
 3. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой Пользователем при регистрации.
 4. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные Пользователем при регистрации. В случае возникновения у Пользователя подозрений относительно безопасности его логина и пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив соответствующее электронное письмо по адресу: office@tccltd.com.ua.
 5. Общение Пользователя/Покупателя с операторами Call-центра / менеджерами и иными представителями Продавца должно строиться на принципах общепринятой морали и коммуникационного этикета. Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, а также угроз и шантажа, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы.

4. Товар та порядок здійснення покупки

 1. Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, які представлені на Сайті. Супроводжуючі Товар фотографії є ​​простими ілюстраціями щодо нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Супровідні Товар опису/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Покупець повинен звернутися до Служби підтримки клієнтів. Оновлення інформації, наданої на Сайті, проводиться кожні 30 днів.
 2. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою, вказаною Покупцем під час реєстрації (або дзвінком оператора Call-центру компанії «ТС ЛТД»).
 3. Покупець несе повну відповідальність за надання невірних відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
 4. У разі скасування повністю або частково передплаченого Замовлення вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю у спосіб, яким Товар був оплачений. Покупець не може скасувати передоплаченого замовлення у разі індивідуального постачання або виготовлення такого під Покупця.
 5. У разі неможливості Покупця здійснити повну доплату за здійсненим індивідуальним замовленням, Покупець зобов'язаний відшкодувати всі понесені витрати Продавцем на здійснення постачання або виготовлення замовлення.
 6. Замовлення Покупця оформляється відповідно до процедур, зазначених на Сайті компанії «ТСС ЛТД»
 7. Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцю надається інформація про передбачувану дату доставки шляхом направлення електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем під час реєстрації, або за телефоном. Менеджер, який обслуговує це Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує дату доставки, яка залежить від того, яка юридична особа/індивідуальний підприємець є Продавцем замовленого Покупцем Товару, наявності замовлених Товарів на складі Продавця та часу, необхідного для обробки та доставки Замовлення.
 8. Очікувана дата передачі Замовлення до Служби доставки повідомляється Покупцю менеджером, який обслуговує Замовлення, електронною поштою або під час контрольного дзвінка Покупцю. Дата передачі Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку у разі наявності об'єктивних, на думку Продавця, причин.

5. Доставка замовлення

 1. Товар доставляється поштовим оператором у вигляді поштового відправлення або кур'єрською доставкою містом Харків, в рамках якого надаються ці послуги компанією «ТСС ЛТД»
 2. Способи, а також приблизні терміни доставки Товарів наведені на Сайті компанії «ТСС ЛТД». Конкретні терміни доставки можуть бути узгоджені Покупцем із оператором Call-центру під час підтвердження замовлення.
 3. Територія доставки Товарів, які представлені на Сайті, обмежена межами України. Покупець також погоджується, що територія доставки Товарів, що їх реалізують інші Продавці, може бути обмежена. Інформація про територію доставки Товарів, що реалізуються іншими Продавцями, представлена ​​на відповідних сторінках Продавців на Сайті.
 4. Затримки в доставці можливі через непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.
 5. При доставці Замовлення вручається Покупцю або третій особі, зазначеній у Замовленні як одержувач (далі Покупець та третя особа іменуються «Одержувач»).
 6. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі Товару поштовому оператору Продавцем.
 7. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі Товару Покупцю кур'єром компанії «ТСС ЛТД» та проставлення Одержувачем Замовлення підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.
 8. Щоб уникнути випадків шахрайства, а також для виконання взятих на себе зобов'язань, зазначених у пункті 5.4. цієї Угоди, при врученні передплаченого Замовлення особа, яка здійснює доставку Замовлення, має право вимагати документ, що засвідчує особу Одержувача, а також вказати тип та номер наданого Одержувачем документа на квитанції до Замовлення. Продавець гарантує конфіденційність та захист персональних даних Одержувача.
 9. Вартість доставки кожного Замовлення розраховується індивідуально, виходячи з ваги або обсягу Товару, регіону та способу доставки, та вказується в Експрес-накладних після відправки товару за допомогою третіх осіб, що надають послуги доставки по Україні.
 10. Обов'язок Продавця передати товар Покупцю вважається виконаним у момент отримання Покупцем відправлення, як цей момент визначається відповідно до чинних правил поштового зв'язку.
 11. Порядок доставки та розкриття Відправлень, що містять товар, визначається чинними правилами поштового зв'язку.
 12. При прийнятті Замовлення від кур'єра, Отримувач зобов'язаний оглянути доставлений Товар та перевірити його на відповідність заявленій якості, асортименту та комплектності Товару, а також перевірити термін служби доставленого Товару та цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Одержувач розписується у «Бланку доставки замовлень». Підпис у доставкових документах свідчить про те, що претензій до Товару Одержувачем не заявлено і Продавець повністю та належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.
 13. Уточнити дату доставки Товару можна у менеджера, який зв'язується з Покупцем для підтвердження Замовлення або у представника служби доставки якої було надіслано Товар Продавцем. Покупець приймає та погоджується, що дата доставки Товарів, що реалізуються продавцями, відмінними від компанії «ТСС ЛТД», знаходяться у винятковій компетенції таких продавців і в деяких випадках ця інформація не може бути доведена до відома Покупця; при цьому співробітники і фахівці call-центру компанії «ТСС ЛТД» зобов'язуються надавати будь-яке можливе сприяння та вживати заходів, що від них залежить, для надання Покупцю такої інформації.
 14. Користувач розуміє та погоджується з тим, що: здійснення доставки - окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною товару, що купується Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Одержувачем Товару та здійснення платежу за нього. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та гарантійних зобов'язань Продавця. У зв'язку з цим, придбання Товару з доставкою не дає Покупцеві право вимоги доставки придбаного Товару з метою гарантійного обслуговування або заміни, не дає можливості здійснювати гарантійне обслуговування або заміну Товару за допомогою виїзду до Покупця та не має на увазі можливість повернення вартості доставки Товару у випадках, коли Покупець має право на повернення грошей за Товар як такий відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

6. Оплата товару

 1. Ціна товару вказується в гривнях і включає податок на додану вартість у разі, якщо відповідний Продавець застосовує загальну систему оподаткування.
 2. Сума замовлення складається із вартості замовлених товарів.
 3. Ціна товару вказується на Сайті. У разі неправильної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за виправленою ціною або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем, цей Замовлення вважається анульованим.
 4. Ціна товару на сайті може бути змінена продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміни не підлягає.
 5. Оплата Товару здійснюється Покупцем за раніше затвердженим способом оплати з менеджером Продавця:
  1. готівкою при отриманні Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеній на Сайті з урахуванням знижок;
  2. безготівковими коштами з використанням банківських карток при оформленні Замовлення у сумі, що відповідає сумі Замовлення, вказаній на Сайті з урахуванням знижок;
  3. банківським переказом по виставленій Рахунку-фактурі на розрахунковий рахунок продавця.
 6. Оплата Товару здійснюється Покупцем за раніше затвердженим способом оплати з менеджером Продавця:
  1. Часткова передоплата;
  2. Повна передоплата;
  3. Накладений платіж.
 7. Компанія «ТСС ЛТД» та інші Продавці мають право надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування визначаються Продавцями самостійно та вказані на Сайті (знижки, бонуси, порядок та умови їх нарахування щодо Товарів Продавців, відмінних від компанії «ТСС ЛТД», розміщуються на відповідних Сторінках Продавців) та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. Знижка, встановлена відповідним Продавцем, не може бути застосована до Товару, що реалізується іншим Продавцем, якщо інше не зазначено для відповідного товару на сайті.
 8. Компанія «ТСС ЛТД» веде статистику оформлених Покупцем замовлень. Компанія «ТСС ЛТД» має право в односторонньому порядку визначати способи оплати, доступні відповідному Покупцеві, ґрунтуючись на статистиці дій, скоєних Покупцем у відносинах з Компанією «ТСС ЛТД».

7. Повернення товару та коштів

 1. Повернення Товару здійснюється відповідно до правил, описаних у даній оферті, Правила повернення Товару можуть встановлюватися кожним відповідним Продавцем самостійно та публікуються на відповідній Сторінці Продавця. Компанія "ТСС ЛТД" не несе зобов'язань щодо повернення Товару, що реалізується іншими Продавцями. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару та розірвати Договір купівлі-продажу протягом 14 календарних днів з дня отримання Товару, за винятком дня купівлі, за винятком Товарів, які не підлягають обміну та поверненню відповідно до п. 7.2.4. цієї Угоди. Товар, що повертається, з усіма пломбами, ярликами повинен бути висланий Покупцем або поштою за наступною адресою: 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19, оф.306 або з відділення кур'єрської служби «Нова Пошта» вказавши одержувача Компанія «ТСС ЛТД», адреса доставки: м. Харків, вул. Морозова, 18, від. №19, тел: 093-815-50-17, із вкладенням власноруч заповнена заява про повернення товару із зазначенням причини повернення. Надсилання товарів здійснюється за рахунок Покупця.
 2. Повернення Товару належної якості:
  1. Повернення Товару належної якості можливе у разі, якщо товар не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також збережено розрахунковий документ, виданий Покупцю разом із проданим товаром.
  2. Повернення товару належної якості не можливе у разі індивідуального постачання або виготовлення такого під Покупця.
  3. У разі відмови Покупця від Товару згідно з п.7.2.1. Продавець повертає йому вартість поверненого Товару протягом 30 днів з дати надходження поверненого Товару на склад Продавця разом із заповненою Покупцем заявою на повернення. Повернення коштів рівне вартості Товару, здійснюється виключно особі, зазначеній у Замовленні на Товар, за умови надання такою особою копії його (її) національного паспорта, ідентифікаційного коду та квитанції про оплату Товару, за який повертаються кошти. У випадку, якщо Покупець у Замовленні вказав невірні дані або не надав для повернення коштів усі документи, перелічені вище, Продавець залишає за собою право відмовити такому Покупцю у поверненні коштів.
  4. Якщо на момент звернення Покупця аналогічний товар відсутній у продажу у Продавця, Покупець має право відмовитися від виконання цієї Угоди та вимагати повернення сплаченої за вказаний Товар грошової суми. Продавець зобов'язаний повернути сплачену за повернений товар грошову суму протягом 30 днів від дня повернення Товару.
 3. Повернення Товару неналежної якості:
  1. Під товаром неналежної якості мається на увазі товар, який несправний та не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Отриманий Товар має відповідати опису на Сайті. Відмінність елементів дизайну чи оформлення від заявлених в описі на Сайті не є ознакою неналежної якості товару та/або неможливості використання його за призначенням.
  2. Зовнішній вигляд, розмір(и) (з урахуванням усіх необхідних технологічних допусків) та комплектність Товару, а також комплектність всього Замовлення повинні бути перевірені Одержувачем у момент доставки Товару.
  3. Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів товару, його кількості, комплектності, товарного вигляду та розміру(ам) (з урахуванням усіх необхідних технологічних допусків) не приймаються.
  4. Якщо Покупцеві було передано Товар неналежної якості та інше не було заздалегідь обумовлено Продавцем, Покупець має право скористатися положеннями ст. 8 "Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості" Закону України "Про захист прав споживачів".
  5. Вимоги щодо повернення сплаченої за товар грошової суми підлягають задоволенню протягом 30 днів з дня пред'явлення відповідної вимоги (п. 4 ст. 12 Закону України „Про захист прав споживачів”).
  6. Претензію на відшкодування вартості отриманого Товару неналежного виду з явними ознаками пошкоджень, які могли бути придбані на етапі транспортування з вини перевізника, Покупець пред'являє самому поштовому оператору для відшкодування вартості пошкоджених Товарів або всього Замовлення.
 4. Повернення коштів здійснюється за допомогою повернення вартості сплаченого Товару поштовим, банківським переказом (через ПриватБанк), а також шляхом перерахування на банківську картку (картка має бути емітована на території України; валюта картки – гривня). Спосіб має бути зазначений у відповідному полі заяви на повернення Товару. Способи повернення коштів, сплачених за Товар неналежної якості, що реалізується Продавцями, відмінними від компанії «ТСС ЛТД», визначається такими Продавцями самостійно та вказуються на відповідних Сторінках Продавців.
 5. У разі оплати Замовлення у спосіб, зазначений у п. 6.4.2. Оферти, повернення коштів здійснюється за допомогою повернення вартості сплаченого Товару на банківську картку, за допомогою якої було сплачено Товар.
 6. У разі оплати Замовлення у спосіб, зазначений у п. 6.4.3. Оферти, повернення коштів здійснюється шляхом повернення вартості сплаченого Товару на розрахунковий рахунок Платника (у разі оплати Покупцем Товару з ПДВ) або на банківську картку (у разі оплати Покупцем Товару без ПДВ на р/р приватного підприємця).
 7. Гарантійний термін на Товари та Послуги встановлюється виробником та вказується на етикетці або на ярлику. Покупець забезпечує належне застосування, використання товарів упродовж гарантійного терміну.
 8. Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

8. Відповідальність

 1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.
 2. Продавець не несе відповідальності за зміст та функціонування зовнішніх сайтів.
 3. Компанія «ТСС ЛТД» не несе відповідальності за якість Товару, що реалізується іншими Продавцями, а також за виконання ними своїх зобов'язань, щодо передачі Покупцю Товару, за своєю комплектністю та кількістю, що відповідає оформленому Покупцем Замовлення. Покупець цим погоджується, що будь-які претензії щодо якості, кількості та комплектності Товару, а також термінів доставки Товару підлягають направленню продавцю, чий Товар був замовлений в Інтернет-магазині. При цьому Компанія «ТСС ЛТД» зобов'язується сприяти Покупцям у вирішенні їхніх претензій до Продавців шляхом надання всієї наявної у Компанії «ТСС ЛТД» інформації щодо порядку роботи, умов продажу та повернення Товару, місця знаходження відповідних Продавців, а також будь-якої іншої інформації істотної для дозволу таких претензій, що у розпорядженні Компанія «ТСС ЛТД» і конфіденційної з закону чи договору.

9. Конфіденційність та захист інформації

 1. Персональні дані Користувача/Покупця опрацьовується відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних».
 2. Персональні дані Покупців зберігаються у базі даних Продавця за адресою 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19, оф.306. Особисті дані збираються виключно з метою дотримання вимог, що діють у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин реклами. Термін зберігання та обробки персональних даних становить 5 років.
 3. При реєстрації на Сайті Користувач надає наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, адресу електронної пошти, номер контактного телефону та пароль для доступу до Сайту.
 4. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на Сайті, Користувач погоджується на їхню обробку Продавцем, у тому числі і з метою просування Продавцем товарів та послуг.
 5. Продавець використовує персональні дані Користувача/Покупця:
 6. Продавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту та мобільний телефон Користувача/Покупця за його згодою. Користувач/Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача/Покупця про замовлення та етапи його обробки, надсилаються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем/Покупцем.
 7. Продавець має право використовувати технологію «Cookies». “Cookies” не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.
 8. Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту https://prana.in.ua. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.
 9. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем/Покупцем на Сайті у загальнодоступній формі.
 10. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем/Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачі її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформації».

10. Строк дії Публічної оферти

 1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її акцепту Відвідувачем Сайту/Покупцем, і діє до моменту відкликання акцепту Публічної оферти.

11. Додаткові умови

 1. Продавець має право переуступати або будь-яким іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.
 2. Інтернет-магазин та послуги, що надаються, можуть тимчасово частково або повністю недоступні через проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні чи інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без нього.
 3. До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення законодавства України.
 4. У разі виникнення запитань та претензій з боку Користувача/Покупця він повинен звернутися до Продавця за телефоном або в інший доступний спосіб. Усі суперечки сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів, при не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
 5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.
 6. У разі оплати Замовлення у спосіб, зазначений у п. 6.4.2. Оферти можливе списання додаткової комісії банком-емітентом.